Dyrebeskyttelsen Norge har opprettet en ny side som heter dyr.no. Her vil det ligge dyr som er mistet, funnet, eller trenger nye hjem. Her finnes også artikler om hvorfor man bør kastrere, ID-merke, og hvorfor man bør adoptere. Da jeg leste gjennom siden for et par dager siden reagerte jeg sterkt på noen av utsagnene i artikkelen “Hvorfor adoptere?“. Da jeg undersøkte saken nærmere for å skrive om dette, fant jeg ut av at det har kommet mange reaksjoner på denne artikkelen allerede. Jeg vil linke til andres reaksjoner nederst i dette innlegget, men først vil jeg fortelle litt om hvorfor jeg mener Dyrebeskyttelsen virkelig har “dumma seg ut” her.

 

Overskriften i seg selv går i mot det kattevenner har jobbet lenge for, og oser i tillegg av dobbeltmoral:

 

Hvorfor bør du adoptere, og aldri kjøpe, et dyr?

 

I dag må man betale for mus, rotter, og fisk, men en katt kan man lett få tak i gratis. Dette gir katten en veldig lav status, og oppfordrer til en “bruk og kast”-mentalitet av katten. Kattevenner ønsker at ingen katt skal gis bort gratis, men selges, nettopp for å øke kattens status. Dobbeltmoralen ligger i at dersom man overtar en katt fra dyrebeskyttelsen, må man fortsatt “kjøpe” den. Dyrebeskyttelsen kaller pengene omplasseringsgebyr, men betale gjør man like fullt.

 

Dette kan lett avskrives som en uheldig, og lite gjennomtenkt, formulering. Det samme kan neppe sies om følgende sistater fra samme artikkel:

 

Ved å adoptere, og aldri kjøpe, et dyr som trenger et hjem bidrar du aktivt til å redde enkeltdyr i nød. Samtidig forhindrer du at dine penger bidrar til å skape flere hjemløse dyr.

Felles for alle oppdrettere av hunder og katter er at de bidrar til flere dyr i en verden der tusener allerede er hjemløse. Å avle opp nye dyr når det ikke finnes hjem til dem som allerede er født er uansvarlig og uetisk. 

For de mange dyrene som i dag er uønsket vil vondt bli til verre ved at du kjøper et dyr. Velger du derimot å adoptere blir du en del av løsningen

 

Her kan det jammen se ut som Dyrebeskyttelsen legger skylden for de mange triste dyreskjebnene over på oppdrettere, og folk som kjøper katt/hund av disse oppdretterne, i stedet for å adoptere.

Seriøse oppdrettere av både katt og hund bidrar til å spre kunnskap og gode holdninger. Kjøperne får ofte god oppfølging, svar på spørsmål, og veiledning. Sin nye kunskap deler disse mer eller mindre bevisst med sin omganskrets. Dette kan handle om positiv trening av hund, eller kastrering av katt. Uansett er dette noe som kommer mange katter og hunder til gode.

Noen ønsker å overta et omplasseringsdyr, andre vil ha en rasekatt, eller en rasehund. Det kan være ulike grunner til dette, og det bør man respektere. Noen er ute etter bestemte egenskaper, og går derfor etter en bestemt rase. Andre vil kanskje holde på med aktiviteter som krever at man har rasehund eller rasekatt.

En omplasseringshund, kanskje med ukjent bakgrunn, og av ukjent blanding, kan rett og slett være katastrofe i hendene til et godhjertet menneske, som vil adoptere for å gjøre en god gjerning, men desverre ikke sitter inne med over normalt mye kunskap om hund. Noen vil gjerne vite hva de får, hva slags aktivitetsnivå, og gemytt, de kan vente seg. Dette gir, etter min mening, et godt utgangspunkt for et godt hundehold. Har du lenge vurdert hvilke rase (hund eller katt) som vil passe deg, din familie, dine forventninger, samt hva du kan tilby, for så å kontakte en seriøs oppdretter? Ja, da bidrar du til alle de triste dyreskjebnene i Norge, i følge Dyrebeskyttelsen.

 

Oppdrettere har ingen garanti for at dyret kommer til et godt hjem livet ut. Å kjøpe et dyr handler stort sett om å kunne legge pengene på bordet. Det stilles sjelden strenge krav til kompetanse eller erfaring, verken fra oppdretter eller fra lovverket. Dette danner grobunn for ulykkelige skjebner der familien enten går lei eller ikke lenger ønsker ansvaret.

 

Videre reagerer jeg på holdningen Dyrebeskyttelsen her viser, ved å omtale oppdrettere som likegyldige til hvem som kjøper valp/kattunge hos dem. Det er tydeligvis helt ukjent for dem at seriøse oppdrettere legger mye mer tid og energi i å finne gode kjøpere, enn det Dyrebeskyttelsen har mulighet til. Oppdrettere har desverre ingen garanti for at dyret havner i et godt hjem som kan ha dem livet ut, men seriøse oppdrettere vil alltid ta alle forhåndsregler, og gjøre sitt aller beste for at dette skjer. Jeg lurer på hvordan Dyrebeskyttelsen kan være så sikker på at dyrene de omplasserer kommer til gode hjem, livet ut.

 

Dyr.no har egen facebookside, hvor flere har gitt sin kritikk til nettopp denne artikkelen. Følgende stadardiserte svar har blitt gitt på facebooksiden deres, samt til flere som har sendt mail direkte til DB:

 

Hei
I forbindelse med oppstarten av dyr.no har vi fått mange henvendelser,
kommentarer og innspill. Dette vitner om et stort engasjement og er noe vi
er svært takknemlige for. Vi vil minne om at dyr.no er under arbeid og i
utvikling. Dere vil i tiden fremover se flere forandringer på sidene: Blant
annet mer stoff, flere dyr som trenger nytt hjem, og så videre. Fortsett og
kom med innspill i denne prosessen.  Sammen skal vi så gjøre dyr.no til det
beste nettstedet for dyreinteresserte.

 

Man kan lure på om de i det hele tatt har lest mailene de har fått…

Etter utallige kommentarer på deres facebookside, hvor folk ønsket tilbakemelding fra noen i Dyrebeskyttelsen, kom de med dette:

 

Vi mener ikke at det er oppdrettere som er årsaken til at det er tusenvis av hjemløse dyr i nød. Når det er sagt, så er vi kritiske til avl av dyr i en verden der så mange allerede trenger et hjem.

 

Jeg synes svarene er svært diffuse, og veldig selvmotsigende.

 

Flere oppdrettere, og eiere av rasekatter/hunder støtter Dyrebeskyttelsen, både økonomisk og i deres praktiske arbeid. Mange har nå sagt at de vil trekke sin støtte.  Jeg skjønner at dette er veldig fristende akkurat nå, men jeg velger å se an om de faktisk tar kritikken til etteretning, og endrer denne artikkelen. Man må også huske på at man kan støtte lokallagene direkte. Da støtter man de frivillige som jobber rompa av seg, i deres arbeid for å hjelpe dyr i vanskelige situasjoner. Ettersom dette kan gå hardt utover lokallagene, håper jeg at flere lokallag tar til motmæle og sier i fra at dette ikke representerer deres mening.

Jeg vil ikke tro at Dyrebeskyttelsen har råd til å miste støtten fra oppdrettere, og folk som har valgt å kjøpe rasekatt, eller rasehund. Til tross for holdningene DB viser i denne artikkelen, er vi nemlig glad i dyr vi også, vi som har dyr som kommer fra seriøse oppdrettere.

 

Slik kan artikkelen lett oppfattes. Jeg håper inderlig at dette ikke er en vanlig oppfatning blandt folk som støtter DB.

 

Myrteblogg har et veldig godt innlegg om dette, det samme har Calaera. Du kan også lese en diskusjon om emnet på katteprat.no, eller si din mening på dyr.no sin facebookside.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

16 thoughts on “Skuffet over Dyrebeskyttelsen Norge

 1. Det er så synd at Dyrebeskyttelsen Norge ikke går i seg selv og beklager sine uheldige uttalelser, men kun kommer med svadasvar. Det er synd at de går bresjen for å ødelegge for lokallagene som nå må forsøke å begrense skaden som følge av ledelsens meninger.

  Håper alle bidragsytere flytter over sine medlemskontigenter og andre beløp fra hovedkontoret og ned på grasrotplanet – nemlig direkte til lokallagene så disse kan fortsette med sin innsats for de hjemløse dyrene.
  Myrte postet nylig Dårlig trekk av Dyrebeskyttelsen Norge!My Profile

  1. Det er veldig synd, i og med at det er lokallagene som daglig sliter med telefoner om katter og kattunger som trenger hjelp, og som virkelig vil merke det dersom mange trekker sin støtte. Der er synd at DB ikke ser at seriøse oppdrettere er en enorm ressurs i arbeidet med å spre gode holdninger og kunskap om dyrene. De burde ta initiativ til samarbeid, istedet for å gjøre oppdrettere til fienden.
   Carina Josefine postet nylig Skuffet over Dyrebeskyttelsen NorgeMy Profile

 2. Bodil Eikeset Dyrebeskytttelsen Norge skriver dette på sin side dyr.no “Hvorfor bør du adoptere, og aldri kjøpe, et dyr?” Med denne setningen ønsker Dyrebeskyttelsen Norge at folk skal adoptere et hjemløst dyr fra Dyrebeskyttelsen istedenfor å kjøpe et ………dyr fra en rasedyrforening. Jeg mener at Ingen dyr skal være GRATIS ! Alle dyr skal ha en pris og KJØPES. På den måten signaliserer man at alle dyr har en verdi. Å gi bort katter gratis, som mange gjør, er med på gjøre statusen til katt enda lavere enn den allerede er. Dyrebeskyttelsen bør derfor endre ovenstående setning til for eksempel: “Adopter og hjelp et hjemløst dyr fra Dyrebeskyttelsen og betal et adopsjonsgebyr.” De fleste lokalavdeiinger innenfor Dyrebeskyttelsen pålegger at ny eier av et hjemløst dyr skal betale et adopsjonsgebyr som er en liten del av utgifter til for eksempel kastrering, ID-merking, vaksinering, ormekur og helsesjekk til de dyrene de omplasserer. Dyrebeskyttelsen sier også at raseavlsforeningene med sin avl er med på å avle frem dyr på et allerede overfylt marked slik at det blir flere hjemløse dyr. Det er sant at det blir flere dyr ved avl, men man kan ikke påstå at det kun er dyr fra raseavlsforeningene som skaper hjemløsheten.
  Folk må selv få bestemme hvilken type dyr de vil ha. Noen foretrekker rasekatt, mens andre vil ha en vanlig huskatt. En huskatt er en katt uten stamtavle i motsetning til en rasekatt som har stamtavle. Gemytt og utseende kan blant huskatter være like varierende som blant ulike rasekatter. En huskatt kan også være en rasekattblanding. De som arbeider for å hjelpe hjemløse katter har ofte funnet rasekatter men siden stamtavle manger, omplasseres de som huskatter. En katt som har blitt hjemløs har i lang tid levd et liv med sult, sykdom og trakassering. Når disse kattene får et hjem, blir de usedvanlig trofaste og takknemlige. Derfor er jeg enig med Dyrebeskyttelsen Norge i at å adoptere et hjemløst dyr fra Dyrebeskyttelsen er et godt og riktig valg. Men et dyr er et dyr. De er like mye verdt uansett stamtavle eller ikke ! Godt valg ! Bodil Eikeset, leder Norsk Huskattforening http://www.norskhuskattforening.net og medlem i Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Oslo og Akershus http://www.dooa.no

  1. Takk for utfyllende respons på blogginnlegget mitt. Jeg er helt enig i at mange flere burde adoptere hjemløse dyr! jeg tviler ikke et sekund på at dette kan være takknemlige og fantastiske dyr. Jeg er dog uenig i at det er det absolutt riktige valget for alle. Er man ute etter helt bestemte egenskaper hos en katt, eller hund, har man større sjanser for å få akkurat dette, om man velger dyr fra linjer og raser, som har vist seg å ha disse egenskapene. Noen velger for eksempel katteraser som har lett for å trives som innekatter, da huskatter ofte vil føle en dragning ut, enda de ikke har fått smaken på utelivet enda. Noen velger gjeterhunder, eller jakthunder, med mye, eller kanskje minimalt med innstinkt, og har sine grunner til det. Her handler det om å velge en katt, eller hund, utifra livssituasjonen, og hva man kan tilby dyret.
   Førstegangshundeeiere ville jeg aldri anbefalt å adoptere en hund med ukjent bakgrunn, og av ukjent blanding. Da er sjansen stor for at hunden er på finn.no ganske fort igjen.

   Kort sagt, å adoptere et hjemløst dyr er en god ting å gjøre, for dyret, og for seg selv. Flere burde absolutt benytte seg av denne muligheten. Jeg er dog uenig i at det er det riktige valget for alle. At noen velger noe annet, og har sine grunner til det, må respekteres.

   Ellers er jeg helt enig i det du skriver om å ta betalt for katten, og jeg ser at dette var en uheldig formulering fra DB sin side. Dette hadde jeg med all sansynlighet ikke hengt meg opp i, dersom holdningen for øvrig i artikkelen ikke var som den var.

   Jeg vil forresten tro at folk som ikke kastrerer kattene sine står for så mye mer av skylden for katteproblematikken i Norge, at bare det å prøve å skylde på seriøse oppdrettere synes tåpelig.
   Carina Josefine postet nylig Skuffet over Dyrebeskyttelsen NorgeMy Profile

 3. Svært godt skrevet! Jeg synes dette virkelig er en helt tragisk sak. Har selv nettopp skrevet en blogg om dette, og hva jeg synes om hele artikkelen. At de kan kaste ballen over til oppdretterene på den måten, er helt forkastelig. Og jeg er jo rene djevelen som har TO rasekatter. Sukk…..

  (Forresten tar jeg utfordringen! Jeg måtte bare få blogget ut litt raseri om dette med Dyrebeskyttelsen først. 😛 )
  Tonje postet nylig Bidrar oppdrettere til hjemløse katter?My Profile

 4. Kjempebra artikkel 🙂
  Får håpe Dyrebeskyttelsen får opp øynene snart. Trist at de skal vende/vinkle det på den måten. De blir vel for sneversynt i jobben sin at de bare klarer å se rett frem og ikke til siden.
  gro postet nylig Trio’nMy Profile

  1. Jeg kan skjønne at det er frustrerende å se så mange triste skjebner. Jeg kan skjønne at det kan føles greit å peke ut en syndebukk.

   Men når man tenker på hvor mye av skylden for katteproblemet, som ligger på uvitende katteeiere som f.eks. ikke kastrerer katten sin, synes det veldig desperat og tåpelig å skylde på seriøse oppdrettere. fra hva jeg har lest, er det ikke mange prosentene av kattene i Norge, som faktisk er rasekatter fra seriøse oppdrettere. Det er en dråpe i havet. Dessuten er ikke ethvert hjem som skaffer seg en rasekatt, et potensielt hjem for en hjemløs katt. Det kan være gode grunner til at akkurat dette hjemmet vil ha en rasekatt, fra en bestemt oppdretter, og ikke en huskatt.
   Carina Josefine postet nylig Skuffet over Dyrebeskyttelsen NorgeMy Profile

 5. Veldig bra skrevet! Syns det er helt idiotisk hvordan DBN peker på ansvarsfulle oppdrettere, og de svarene deres… ser de ikke hva de gjør for noe??? Som en på Katteprat.no sa: Snakk om å stå å skyte sin egen fot…

 6. Må si meg enig med dyrebeskyttelsen. Greit at det finnes NOEN gode oppdrettere, men desverre er få tallet for lite! Dyr er noe av mine største hjertesaker å jeg har sett MANGE tillfeller der rasedyr blir brukt som bruk og kast. Har selv en rasehund (Yorkie) som var offeret for bruk og kast. Han var brukt i avel å når han ble 3 år fant oppdretter ut at han ikke hadde bruk for han lenger å skulle avlive han. Han ble heldgvis reddet å lever nå livet sammen med meg og mine andre dyr. Han er en helt nydelig hund, som har levd 3 år av livet sitt i et bur hos en oppdretter. Jeg personelig synes ikke at seriøse oppdrettere skal ta seg nær av det dbn har skrevet. Greit at dere som er gode oppdrettere reagerer, men tenk lengere en for dere egen del. tenk på alle de useriøse oppdrettere som er der ute… som kun tenker penger, som ikke bryr seg om gener eller dyres beste. Hvis dere bruker så mye tid og energie som dere bruker på å reagere på dbn sin artikkel på å heller få frem de useriøse oppdretterene så bidrar dere til no godt no! Lag heller innlegg om åssen man velger en seriøs oppdretter, hvilken som er useriøse. at man ikke burde kjøpte dyr over nette å slik. Jeg har selv en rasehund som jeg har kjøpt å betalt for, men jeg får ikke dårlig samvittighet for jeg vet at jeg kjøpte den hunden av en seriøs oppdretter! At folk går ut å sier at de vil trekke støtten til Dbn er bare helt vilt. Skal dyr lide for at mennesker tar seg nær av hva andre mennesker skriver og sier??? Til syvende og sist så går det kun utover dyrene. Da blir flere katter og hunder avlivet fordi Dbn ikke har penger og mulighet til å redde dyr!

  Håper dere mennesker klarer å se litt lengere en deres egene følelser her, å heller tenke på dyrene! Greit at artikkelen var litt drøy, men å lage såååå mye ut av det satt meg rett og slett ut. Det jeg skriver er ikke bare ment til deg som har bloggen, men til alle andre også! Kom bare inn på din blogg siden jeg trykket på linken!

  1. Hei Linn! Og takk for utfyllende kommentar 🙂

   Synd at du har vært uheldig med de oppdretterne du har vært i kontakt med. Selv har vi et lite oppdrett av Collie og Shetland Sheepdog, og vi legger sjela våres i oppdrettet og alt som har med oppdrettet å gjøre. Med svært få untak er dette også tilfellet for de oppdrettere (av katt og hund) som jeg kjenner.

   Jeg kan gjerne lage et innlegg om hva jeg tenker, når det kommer til det å velge en seriøs oppdretter, hvis det er interesse for det. Takk for tipset! 🙂

   Om folk velger å trekke sin støtte fra en organsisasjon som kaller dem [sitat: uansvarlige og uetiske], skjønner jeg godt. Her vet ikke DB helt hva de snakker om, de bruker sterke ord, og drar alle over en kam. Hva folk vil gjøre med sin tid og sine penger, er helt opp til hver enkelt. Folk vil helst gi penger og støtte til en organisasjon de respekterer, og desverre mistet nok DB mye respekt her. Det er synd at DB skadeskyter seg selv slik, men det må de ta konsekvensene av.

   Heldigvis finnes det mange andre måter å støtte dyrevern på. Det finnes flere organisasjoner man kan hjelpe, og man kan flytte støtten ned på lokallag-nivå. De fleste av de jeg har sett si at de nå vil trekke sin støtte til DB sentralt er oppegående mennesker som er opptatt av dyrevern. Jeg har derfor stor tro på at disse finner andre måter å bidra på, selvom det ikke vil gå gjennom DB lenger 🙂

   Igjen: tusen takk for engasjerende kommentar 🙂
   Carina Josefine postet nylig Skuffet over Dyrebeskyttelsen NorgeMy Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

Subscribe without commenting