I videoen vil du se følgende seks øvelser:

1.  Problemløsning. Hunden skal få tak i en godbit som er plassert under en boks.

Hvis hunden får tak i godbiten på 5 sekunder eller mindre – 5 poeng

Hvis hunden bruker 5-15 sekunder – 4 poeng

Hvis hunden bruker 15-30 sekunder – 3 poeng

Hvis hunden bruker 30-60 sekunder – 2 poeng

Hvis hunden snuser rundt boksen, men fortsatt ikke har fått tak i godbiten etter 1 minutt – 1 poeng

 

2. Problemløsning. Hunden skal frigjøre seg fra et håndkle som er lagt over den, slik at det dekker hode og skuldre.

Hvis hunden frigjør seg selv på 5 sekunder eller mindre – 5 poeng

Hvis hunden bruker 5-15 sekunder – 4 poeng

Hvis hunden bruker 15-30 sekunder – 3 poeng

Hvis hunden bruker 30-60 sekunder – 2 poeng

Hvis hunden ikke har klart å frigjøre seg innen 60 sekunder – 1 poeng

 

3. Sosial læring. Å gjenkjenne et smil. Når hunden ser på deg, teller du til tre før du smiler bredt

Hvis hunden kommer til deg med logrende hale – 5 poeng

Hvis hunden kommer sakte, eller bare en del av veien, uten logrende hale – 4 poeng

Hvis hunden reiser seg til stående eller sittende posisjon, men ikke kommer mot deg – 3 poeng

Hvis hunden beveger seg vekk fra deg – 2 poeng

Hvis hunden ikke bryr seg i det hele tatt – 1 poeng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Disse øvelsene må hundene fortsatt igjennom:

 

4. Problemløsning. Hunden skal få tak i en godbit som er plassert på gulvet, med et lite håndkle over.

Hvis hunden får tak i godbiten på 15 sekunder eller mindre – 5 poeng

Hvis hunden bruker 15 – 30 sekunder – 4 poeng

Hvis hunden bruker 30 – 60 sekunder – 3 poeng

Hvis hunden prøver å få tak i godbiten, men gir opp – 2 poeng

Hvis hunden ikke en gang prøver å få tak i godbiten – 1 poeng

 

5. Problemløsning. Hunden skal få tak i en godbit som er plassert under et “bord”, som er for lavt til at hunden kan få hodet under, men høyt nok til at den kan få potene under.

Hvis hunden bruker potene og får tak i godbiten på under ett minutt – 5 poeng

Hvis hunden bruker potene og får tak i godbiten på 1-3 minutter – 4 poeng

Hvis hunden bare bruker snuten og ikke får til, eller hvis hunden bruker potene, men ikke har fått tak i godbiten etter 3 minutter – 3 poeng

Hvis hunden ikke bruker potene, bare lukter, og gir det kun et forsøk eller to med snuten før den gir opp – 2 poeng

Hvis hunden ikke har forsøkt etter 3 minutter – 1 poeng

 

6. Språkfortåelse. Kjenner hunden sitt eget navn? Man skal rope ord som “kjøleskap” i samme tonefall som når man roper hundens navn.

Hvis hunden viser tegn til å komme – 3 poeng

Hvis hunden ikke kommer, rop “fryser” i samme tonefall. Hvis hunden kommer – 2 poeng

Hvis hunden fortsatt ikke har reagert, rop navnet dens. Hvis hunden kommer, eller viser tegn til å komme – 5 poeng

Hvis hunden ikke har kommet, rop navnet dens igjen. Hvis hunden kommer – 4 poeng

Hvis hunden fortsatt ikke kommer – 1 poeng

 

Hvem tror du vinner??

 

Tilbake til konkurransen (og videoen)