Epilepsi hos hund: Undersøkelse om Livskvalitet (Foreløpige resultater)

I ett års tid har University of Glasgow School of Veterinary Science og Royal Veterinary College i London holdt på med en undersøkelse om livskvaliteten til Epi-hunder og deres eiere.

Her kan dere lese litt mer om da jeg fylte ut undersøkelsen.

 

 

Over 300 svar ble sendt inn, og 128 av disse møtte kriteriene de hadde satt: Idiopatisk epilepsi skulle mistenkes/diagnostiseres i alderen 0,5-6 år, og hunden skulle ha hatt anfall i ett år eller mer. De er ennå ikke ferdig med å bearbeide alle data, men jeg har fått tilsendt en liten del av de føreløpige resultatene.

 

  • I 97 av disse 128 tilfellene, vurderte eieren hundens livskvalitet til 8, på en skala 1-10.
  • De fleste deltagerne var bekymret over hvor ofte anfallene kom (87 av 127), alvorligheten av anfallene (94/127), og for at hunden deres ville bli skadet eller dø under et av anfallene (94/128).
  • 75 av 128 deltagere følte anfallene i en eller annen grad påvirket hundens livskvalitet.
  • 38 av 128 mente at det eneste aksebtable målet var å få hunden helt anfallsfri.
  • Eierens bekymring over bivirkninger av epi-medisin (54/110) var et mindre problem enn angst relatert til selve anfallene.
  • Anfallsfrekvens (hvor ofte anfallene kommer) har ikke bare innvirkning på hundens livskvalitet, men også på eierens livskvalitet.

 

(Jeg regner med at når det kun er 127 og 110 svar på noen av disse punktene, så er det fordi noen svarte «blankt» på ett eller flere av spørsmålene rundt akkurat det  temaet?)

Jeg ble litt overasket over at så mange vurderte livskvaliteten til hunden til 8, eller høyere. Daglig leser mailer skrevet i fortvilelse, av redde og bekymrede eiere. At flertallet likevel vurderer livskvaliteten til å være så god, tror jeg kommer av at disse hundene er så høyt elsket, de har så rike liv, all den tid anfallsmonsterne holder seg vekke.

Det blir spennende å se de ferdige resultatene, og mer om hvordan hundens epilepsi påvirker både hundens og  eierens livskvalitet.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...